• header-econtras-02.jpg
Home ›› Energiebesparingsplicht

Valt jouw bedrijf onder de energiebesparingsplicht?

Vanaf 1 juli 2023 gelden er strengere regels voor de energiebesparingsplicht. Als jouw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt, moet je actief maatregelen nemen om je energieconsumptie terug te dringen. 

In deze blog duiken we dieper in de energiebesparingsplicht: wat houdt het precies in? Wat betekent het voor jouw onderneming? En hoe wordt bepaald of je aan de vereisten voldoet? Bovendien delen we enkele praktische tips om effectief met deze nieuwe regelgeving om te gaan.

Awareness

Wat valt er onder de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht is een wettelijke verplichting voor bedrijven in Nederland die een bepaald niveau van energie verbruiken. Bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of een aardgasverbruik van meer dan 25.000 m³ vallen onder deze verplichting. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt toezicht op de naleving van deze verplichting.

Bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen moeten energiebesparende maatregelen nemen. Deze maatregelen moeten een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Het doel is van de energiebesparingsplicht is om energieverspilling en de uitstoot van CO2 te verminderen om zo bij te dragen aan een beter milieu. 

Zorgen dat je voldoet aan de energiebesparingsplicht is niet alleen slim om je aan te houden kijkend naar het wettelijke plaatje. Een bijkomend voordeel voor je bedrijf is namelijk dat je kosten bespaart. Je verliest namelijk minder energie door de maatregelen, waardoor je dus ook minder energie verbruikt. Wat leidt tot een vermindering aan energiekosten!

Informatieplicht

Bedrijven met een energiebesparingsplicht moeten niet alleen minder energie gebruiken, maar ook elke vier jaar een verslag uitbrengen. Deze verslagen over hun energiebesparende acties vallen onder de informatieplicht EBP. De bedrijven moeten deze verslagen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) sturen. De omgevingsdiensten checken met deze info of bedrijven wel echt minder energie verbruiken. De informatieplicht zorgt er dus voor dat de inspanningen van bedrijven helder en controleerbaar blijven.

Overige energiebesparende verplichtingen

De onderzoeksplicht

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of meer dan 170.000 m³ aardgas? Dan val jij onder de onderzoeksplicht! Je moet een diepgaand onderzoek naar energiebesparing laten uitvoeren door een erkend bureau. Dit bureau levert een gedetailleerd plan met bespaaradviezen op en sturen de resultaten in bij de RVO. De onderzoeksplicht geeft je bedrijf inzicht in je energieverbruik en de mogelijkheden om te besparen. 

EED-auditplicht

De EED auditplicht is een Europese regel, maar geldt ook voor Nederlandse bedrijven. Als je bedrijf meer dan 250 werknemers of een omzet boven de 50 miljoen heeft val je hieronder. Je moet dan elke vier jaar een uitgebreide energieaudit ondergaan. 

De EED auditplicht EBP rapporteert in detail over het energieverbruik en suggereert maatregelen voor meer energie-efficiëntie. Dit rapporteer je vervolgens ook aan de RVO, zij houden toezicht of je voldoet aan de plicht of niet.

Econtras_Thema3_Blog2Foto1

Tips om aan de energiebesparingsplicht te voldoen

Met al deze maatregelen is het soms best een doolhof om te weten hoe je hier precies aan kan voldoen. Door rekening te houden met de volgende punten maak je het jezelf in elk geval al een stukje makkelijker. 

Erkende Maatregelenlijst (EML) 

De Erkende Maatregelenlijst (EML) is een lijst die is samengesteld door de RVO. Het bevat een reeks energiebesparende maatregelen per sector die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Wanneer je bedrijf onder de energiebesparingsplicht valt moet je verschillende maatregelen van hun sector implementeren, totdat je voldoet aan de wettelijke vereisten. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe technologieën en veranderende omstandigheden, dus is het belangrijk dat je dit regelmatig checkt. Je kunt de EML gebruiken als een leidraad om te bepalen welke maatregelen je zou kunnen nemen om te aan de energiebesparingsplicht. 

Erkende Maatregelenlijst voor de glastuinbouw

Als je in de glastuinbouwsector zit heb je te maken met een aparte Erkende Maatregelenlijst. Voor de glastuinbouw geldt namelijk een verlaagd belastingtarief voor aardgas. In deze aparte EML is rekening gehouden bij het bepalen van de terugverdientijd van de maatregelen. 

Isolatiematrassen en de EML

In de EML staan meerdere erkende maatregelen waarmee wij als Econtras je kunnen helpen. Ketels en appendages isoleren zijn onze specialiteit! Onze isolatiematrassen worden op maat gemaakt voor jouw specifieke appendage of ketel. Het maakt niet uit of het voor stoomketels/leidingen gaat. Met onze isolatiematrassen zorgen ervoor dat je tot 85% minder aan warmte verliest wanneer deze zijn aangebracht. Wil je weten hoeveel kosten jij kan besparen op energie met onze isolatiematrassen? Neem dan contact op, dan berekenen wij het samen met jou! 

Wil jij weten hoeveel jouw bedrijf kan besparen op energiekosten?

Laat ons het voor jouw berekenen!

Hulpmiddelen voor bedrijven

Het is best lastig om alle informatie te vinden en te begrijpen omtrent de energiebesparingsplicht en de andere verplichtingen. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken heeft de RVO een kennisbank / informatiebank met erkende maatregelen en voorlichtingsmateriaal op hun website. Hun website is een handige plek om manieren te vinden om energie te besparen en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook heeft de RVO een handig stappenplan die je in kunt vullen om erachter te komen aan welke plichten jij zou moeten voldoen. 

Daarnaast geeft de RVO voorlichtingen aan bedrijven over de beste en nieuwste praktijken voor energiebesparing. Ze organiseren workshops, webinars en andere evenementen om bedrijven te informeren over de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. Altijd handig om hier een keertje aan mee te doen! 

De rapportagevereisten van de energiebesparingsplicht 

Als je als bedrijf onder de energiebesparingsplicht valt, ontkom je er niet aan: je bedrijfsrapportage over de energiebesparingsmaatregelen. Je zult uiteindelijk toch een gedetailleerd rapport moeten aanleveren over je energieverbruik en de maatregelen die je hebt genomen om dit te verminderen. 

Als uitgangspunt geeft de RVO het advies om om de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing erbij te pakken. Per erkende maatregel geef je aan of: 

  • Je deze wel of niet hebt uitgevoerd
  • Of dat je een alternatieve maatregel hebt ingevoerd

De beoordelaars van de rapportages: De omgevingsdiensten

Maar wie beoordelen uiteindelijk de rapportages? Dit zijn de omgevingsdiensten. Zij zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de regels en het controleren van de bedrijven om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten. De omgevingsdiensten voeren de inspecties uit en hebben de bevoegdheid om sancties op te leggen bij niet-naleving. 

Om het toezicht te verbeteren, heeft het kabinet plannen om de capaciteit van de omgevingsdiensten te vergroten. Dit betekent dat er meer inspecties en controles zullen plaatsvinden, wat de naleving van de energiebesparingsplicht verder moet stimuleren. Dit verhoogde toezicht draagt bij aan de doelstellingen van energiebesparing en CO2-reductie.

Handhaving en Boetes 

De handhaving van de energiebesparingsplicht is de verantwoordelijkheid van de omgevingsdiensten. Ze voeren inspecties uit om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten. Bedrijven die niet aan de regels voldoen kunnen te maken krijgen met boetes en andere sancties. De hoogte van de boetes hangt af van de ernst van de overtreding en hoe vaak een bedrijf de regels heeft overtreden. 

Bespaar energiekosten én hou je aan de wet

De Energiebesparingsplicht is een erg belangrijk onderdeel van de inspanningen om het energieverbruik te verminderen en de CO₂-uitstoot te beperken. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan deze verplichting en een positieve bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst. Door de website van de RVO in de gaten te houden en door aan workshops en webinars mee te doen blijf je goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. En onthou ook, voldoe aan de energiebesparingsplicht en bespaar ook nog eens je energiekosten!

Wat kan Econtras Isolatie voor jou betekenen? 

Wist je dat je warmte verliest wanneer je een appendage niet isoleert? Met een op maat gemaakte isolatiematras verminder je 85% van de verloren warmte! Dit zorgt er voor dat je dus minder energie verliest en bespaart op je energiekosten. Bij Econtras maken we op maat gemaakte isolatie matrassen. Deze isolatiematrassen zijn niet alleen te gebruiken voor appendages, maar ook voor onder anderen ketels en warmte kracht koppelingen! Wil je weten hoeveel geld jij kunt besparen op je energiekosten? Neem dan snel contact op en wij berekenen dit voor je!

Wil jij weten hoeveel jouw bedrijf kan besparen op energiekosten?

Laat ons het voor jouw berekenen!
Scroll naar boven