« Terug

Isolatiescan van Agentschap NL

01 jun

Agentschap NL haar isolatiescan toont MJA3 en MEE bedrijven energiebesparing via met name leiding en appendage isolatie. In de MJA energie-efficiency nieuwsbrief nr. 1, februari 2010 van Agentschap NL - NL Energie en Klimaat - Team Netwerk Bedrijven staat het volgende artikel over de isolatiescan:

Makkelijk winst boeken met isolatiescan

Veel bedrijven realiseren zich niet hoeveel geld en energie er verloren gaat door slechte isolatie. Agentschap NL biedt een isolatiescan aan om het verlies inzichtelijk te maken en aanbevelingen te doen voor verbetering. Vooral bedrijven die gebruik maken van stoomleidingen, kunnen veel besparen.

Met eigen ogen
In de praktijk blijkt dat het niet vanzelfsprekend is om de isolatie van leidingen eens goed te bekijken. Met relatief eenvoudige ingrepen valt vaak veel winst te halen, zelfs bij kleine bedrijven. De isolatiescan laat bedrijven op een laagdrempelige manier zien wat ze aan economisch rendabele maatregelen laten liggen.

De scan bestaat uit twee onderdelen. Een intakegesprek waarin de uitvoerders de verwachtingen van het bedrijf in kaart brengen en de aanpak toelichten. Het tweede onderdeel is de isolatiescan zelf. Daarbij voeren de experts temperatuurmetingen uit op een geselecteerd deel van de fabriek. In totaal duurt de scan één dag. In een eindrapport staan aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

Ongeïsoleerde appendages
Vopak, gespecialiseerd in opslag van chemische bulkgoederen, heeft al gebruikgemaakt van de scan. Isolatie had al aandacht, maar Manager Technical Department Herman van Maarseveen zag dat het nog beter kon. "Sommige leidingen hadden ongeïsoleerde appendages. Door die aan te pakken, besparen we behoorlijk wat energie. De scan draagt daarmee bij aan de optimalisering van onze isolatie."

Urgentie
Ook Hexion Specialty Chemicals, wereldleider in de productie van epoxyharsen, liet een isolatiescan uitvoeren. Process Engineer Gerard Janssen was verrast door het resultaat. "Er lekte energie uit de flensen en afsluiters. Dat hadden we niet verwacht. Na enkele jaren gaat de kwaliteit blijkbaar achteruit. De urgentie is nu duidelijk, we gaan ook in andere vestigingen direct aan de slag."

Pure winst
Het beter isoleren van bepaalde onderdelen van de installaties is een relatief gemakkelijke en kostefficiënte manier om energie te besparen, vertelt Janssen. "We hebben een berekening laten maken. Een relatief kleine investering is binnen een jaar terugverdiend. Daarna is het pure winst."

Lees meer over de EIA op: http://www.senternovem.nl/eia/

« Terug

Scroll naar boven