« Terug

Groen ondernemen via isolatie

01 jun

Het onafhankelijk kennis instituut NCTI geeft een reeks aan argumenten die bedrijven moeten overtuigen om "niet straks over een paar jaar, maar nú al in duurzaamheid te investeren."

"Argument één voor opdrachtgevers in isolatie is de ongeschreven wet in energiebesparing: het meest duurzaam is de energie die je niet gebruikt! Duurzamer kan niet. Geen kosten, geen uitstoot van CO2 en NOX, geen gezeur over handel in emissierechten. Elk kilowattuur dat een bedrijf niet hoeft te betalen, is winst. Het bespaart niet alleen in de kosten van het proces, maar het niet verstoken van energie levert gewoon geld op. A dollar saved is a dollar earned.

Geen energie, geen kosten, geen uitstoot

Wat dat betreft valt er voor de industrie nog een wereld te winnen. De huidige situatie is nog verre van optimaal. Een kwalitatief goed geïsoleerde installatie is in staat om 80 procent van de energie binnen het proces te houden. In de praktijk blijkt dit percentage bij de gemiddelde installatie op 50 á 60 procent te liggen. Dat betekent twee dingen: 40 tot 50 procent van de energie wordt niet benut, - in goed Nederlands - wordt verspild. Ten tweede is er de geweldige belofte dat optimale isolatie deze verspilling met 20 procent kan terugbrengen.

Kostprijs omlaag
Het beheersen en waar mogelijk verlagen van de kostprijs is in deze tijd van de economische crisis voor veel producenten in de industrie en MKB een essentieel issue. NCTI heeft berekend dat door optimalisatie van installaties de kostprijs met procenten tegelijkertijd omlaag kan. Isolatie is immers één van de meest effectieve methoden om tot (kosten)optimalisatie van installaties te komen. Daarnaast spelen de configuratie van de installatie en het mogelijk intensiever maken van de processen een rol in de kostprijsberekening. Voor de berekening op langere termijn telt uiteraard ook het plannen van het onderhoud om een installatie optimaal in conditie te houden. Bij deze vier componenten voor optimalisatie - configureren, intensifiseren en onderhoudsplanning - kunnen isolatiebedrijven een doorslaggevende adviesrol vervullen.

Problemen doorschuiven
Een terugkerend probleem bij optimalisering is de discussie over de duur van de lange termijn. 
Steeds is er het dilemma van de stichtingskosten contra de beheerskosten. Opdrachtgevers willen efficiëntie: er moet zoveel mogelijk worden gebouwd voor zo laag mogelijke kosten. Met de mond wordt dan beleden dat de installatie tenminste 20 jaar mee moet. Maar voor isolatie is er tijdens de bouw een beperkt budget. De opdrachtgever tot de bouw schuift de problemen door naar de toekomst. Dat is makkelijk,  omdat  verantwoordelijken voor het ontwerp, investering en realisatie van de bouw niet de dezelfden zijn als degenen die de installatie later gebruiken en moeten onderhouden. En die problemen komen zeker na een aantal jaren, wanneer de ontwerper en bouwer allang met een volgend project bezig zijn en dan het knijpen op isolatiekosten opnieuw begint.

Korte terugverdientijd
Dit is voor isolatiebedrijven misschien wel één van de meest lastige onderhandelingspunten met klanten. Die laatsten moeten nu investeren in optimale isolatie om straks niet voor ongewenste kosten te komen. Echter, onderzoek van NCTI wijst uit dat optimalisering van isolatie meteen op korte termijn vaak al loont en dus niet hoeft worden uitgesteld.. MKB bedrijven kunnen zelfs tot 15 procent op hun energie besparen door het isolatie-optimaliseren van hun installaties en processen. Alles bij elkaar draagt dit bij tot 1 á 2 procent besparing op het totale energiegebruik in Nederland. En als de bedrijven hun investering aanhouden tegen de opbrengst dan blijkt dat gemiddeld 50 procent al binnen één jaar is terugverdiend.

Bedrijven zullen zich steeds meer moeten gaan realiseren dat niet alleen het energiegebruik, maar ook de CO2 een kostenpost is die hun hele exploitatie beïnvloedt. Ze kunnen natuurlijk wachten tot de olie misschien nog een stuk duurder wordt (bijvoorbeeld $200 per vat) en de prijs van CO2 oploopt naar pak weg 60 of 100 euro per ton en dan pas deze twee kostencomponenten aan elkaar verbinden. Maar nogmaals, geld wat je nu niet uitgeeft aan energie en emissie, is ook nu het snelst verdiend. Bedrijven in industrie, MKB en ook ontwerpbureaus zouden veel eerder in hun planningen de isolatiedeskundigen erbij moeten halen. Daar zit de kennis over kostenbesparing door optimalisatie met isolatie. Dan kunnen die bedrijven echt duurzaam groen zijn."

Bron: http://www.ncti.nl/

Wat is het NCTI?

NCTI heeft de kennis en geeft advies
“De stichting NCTI stelt zich ten doel het op een neutrale en onafhankelijke wijze bijeenbrengen, toegankelijk maken en overdragen van isolatiekennis aan alle belanghebbenden.” (doelstelling)

NCTI, het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie, is het onafhankelijk kennis- enadvies-instituut voor iedereen die zich vakmatig bezig houdt met isolatie in de petrochemische industrie, procesindustrie, utiliteitsbouw, energiesector, farmacie, voedingsmiddelenindustrie, scheepsbouw, offshore, tuinbouw, koel- en vrieshuizen of combinaties van deze marktgebieden, ten behoeve van: 

 • ondernemingen met isolatievragen bij ontwerp, bouw of onderhoud
 • opdrachtgevende bedrijven (inkoop van nieuwbouwisolatie en onderhoud)
 • architecten-, ingenieurs- en bouwbureaus
 • producenten en leveranciers van isolatiematerialen
 • isolatiebedrijven (management, kader en medewerkers)
 • scholings- en opleidingsinstituten (docenten en cursisten)
 • overheden (Rijk, provincie en gemeente)

De taken van NCTI: 

 • opsporen, beheren en borgen van kennis inzake technische isolatie
 • signaleren van ontwikkelingen binnen en buiten de sector en deze te vertalen voor de branche
 • toegankelijk maken en overdragen van de beschikbare kennis
 • fungeren als neutrale vraagbaak voor professionele isolatievragen
 • geven van specialistische, onafhankelijke adviezen aan alle partijen
 • pro-actief ondersteunen van standaardisatie in technische isolatie
 • bijdragen aan een goed imago van het isolatievak
Bron: http://www.ncti.nl/

« Terug

Scroll naar boven